LaTeX en presentaties

LaTeX Beamer: klasse voor LaTeX-presentaties

Met LaTeX kan je naast documenten bestemd voor papier, ook presentaties maken bestemd voor elektronische projectie, zoals met Microsoft PowerPoint en OpenOffice.org Impress. Uiteraard gebeurt dit op een gelijkaardige manier als het aanmaken van andere LaTeX-documenten en niet op een wuziwuk-manier zoals bij PowerPoint of Impress. De voordelen zijn dezelfde: consistentie, automatische lay-out, eenvoud. Het prutsen aan de lay-out blijft natuurlijk complex, zoals bij andere LaTeX-documenten, wat bij presentaties misschien wel een iets groter nadeel wordt. Voor de meeste presenaties is LaTeX Beamer echter een goede keuze. Uiteraard bestaat er ook een ruime keuze aan voorgedefinieerde stijlen, zodat je niet noodzakelijk de standaard lay-out moet gebruiken.

Hoe ga je te werk? Allereerst dien je over de beamer-class te beschikken. Die kan je downloaden op de LaTeX Beamer Class Homepage of onder Linux installeren met je pakketbeheerder (apt-get install latex-beamer onder Ubuntu Linux). In de preamble dien je dan \documentclass{beamer} te gebruiken, net als \usepackage{beamerthemesplit}. Je opent eveneens met \begin{document} en maakt nieuwe slides aan met \frame{}. Net zoals in een document voor papier gebruik je indelingen door middel van \(sub)section{Titel}, die dan automatisch opgenomen worden in de slide die je aangemaakt hebt met \frame{\tableofcontents}. Meer uitleg en voorbeelden vind je op de LaTeX Beamer Class Homepage.

Ook de presentaties die gebruikt werden voor onze LaTeX-lessen 2004 en 2005, gegeven door Lennert Acke en Frederik De Schrijver, zijn gemaakt met LaTeX-beamer. Je kan de broncode hier vinden, met deze pdf als resultaat. De pdf-presentatie kan je met bijvoorbeeld Acrobat Reader ook fullscreen laten afspelen (zoals een PowerPoint presentatie) via het menu Window, Full Screen View of met de sneltoets ctrl+L.

TexPoint: een LaTeX plug-in voor Microsoft PowerPoint

TexPoint is een plug-in voor Microsoft PowerPoint die je toelaat om LaTeX-code (vergelijkingen, symbolen) in te voegen in je presentatie. De ingegeven code wordt omgezet naar een figuur, zodat iedereen je presentatie met de bewuste symbolen kan bekijken zonder dat TexPoint op die pc geïnstalleerd moet zijn. De code wordt echter bijgehouden in de figuur, zodat je die eenvoudigweg kan aanpassen. Op deze manier kan je, wanneer je presentatie opgebouwd is op basis van een LaTeX-document (bijvoorbeeld een presentatie van een thesis gemaakt in LaTeX), dezelfde formules uit de tekst hergebruiken zonder dat je de wijzigingen aan je LaTeX-document manueel moet gaan omzetten in analoge wijzigingen in je presentatie: simpelweg kopiëren en plakken van de code wordt mogelijk.

Sinds kort is TexPoint echter betalend na dertig dagen. Je kan de nieuwste versie downloaden op de TexPoint-website, maar je kan ook gebruik maken van een oudere, gratis versie. Deze laatste kan je hier downloaden voor Office XP en 2002, een versie voor Office 2003 vind je hier. Zorg wel dat je eerst een LaTeX-compiler geïnstalleerd hebt, bijvoorbeeld MikTeX.

OOoLaTeX: een LaTeX macro voor OpenOffice.org

OOoLaTeX logo

De gebruikers van de vrije (en gratis) office-suite OpenOffice.org moeten niet wanhopen: ook voor hen zijn er oplossingen die een koppeling met LaTeX gemakkelijker maken. Eén daarvan is OOoLaTeX. Dit is een set van twee macro's: OOoLatexEquation en OOoLatexInline. De eerste zet een stuk LaTeX-code (een formule of vergelijking) om in een figuur die geïncludeerd wordt. OOoLatexInline zet een (eenvoudige) LaTeX-vergelijking dan weer om in de overeenkomstige symbolen die gekend zijn door OOo. De figuren van OOoLatexEquation zijn uiteraard later nog altijd bewerkbaar. Het nadeel is dat al deze figuren geïncludeerd moeten worden, wat een groter bestand oplevert. Dat is niet het geval bij OOoLatexInline.

OOoLaTeX is bruikbaar onder Linux, MacOS en Windows. Onder Windows dient wel Cygwin geïnstalleerd te zijn. Meer informatie en de nodige bestanden vind je op de OOoLaTeX-website.