MS Word naar LaTeX 2

Hoe kan ik een doc(x) bestand omzetten naar LaTeX? De vraag wordt bijna altijd gesteld bij de introductielessen LaTeX. Ik heb vroeger al eens een antwoord gepubliceerd maar dat is aan een update toe. Vooreerst: er is geen perfecte omzetting mogelijk. LaTeX en Word werken op fundamenteel verschillende wijze en omzettingen tussen beide zijn moeilijk. Het zal je nooit lukken om een complex Word document zonder manueel werk om te zetten naar LaTeX. Probeer ook verschillende methoden uit om te zien wat het beste resultaat geeft.

  • Je kunt tegenwoordig makkelijk writer2latex gebruiken. Dit is een extensie voor open/libreoffice die je doc(x) of odt bestand rechtstreeks omzet naar een LaTeX bestand.
  • Als je gebruik maakt van Lyx is er word2lyx. Hiermee krijg je onmiddellijk een bestand voor Lyx zonder de tussenstap van een LaTeX bestand.
  • wvWare is een programma dat ook Word documenten omzet naar LaTeX
  • Een andere optie is om je Word document eerst om te zetten naar HTML en die HTML om te zetten naar LaTeX of rechtstreeks te importeren in Lyx. Je kunt voor de laatste stap gebruik maken van html2latex of htmltolatex.
  • Als laatste heb je ook nog pandoc. Dit programma kan converteren tussen verschillende soorten documenten: Word documenten, LaTeX, HTML, Markdown, Docbook, ...